Kemusykilan Agihan Zakat

faisalSoal Jawab Zakat

Soalan: Saya musykil mengenai agihan zakat. Pertama, bolehkah satu orang penerima menerima lebih daripada satu bantuan bahagian asnaf, misalnya seorang miskin, kemudian dia mendapat pula … Read More

Boleh Wang Zakat Dipinjam?

faisalSoal Jawab Zakat

Soalan: Saya ingin mengetahui, adakah wang atau harta zakat boleh dipinjamkan kepada umat Islam yang memerlukan, misalnya kepada orang yang berhutang dalam perniagaan dan mereka … Read More