TIPS SEMPURNAKAH IBADAH KITA

noormalaPerspektif0 Comments

Zakat merupakan ibadah ke atas harta (ibadah maliah) berbentuk kemasyarakatan (ijtimai’yah) yang menjadi tuntutan kepada setiap muslim yang layak. Kewajipan mengeluarkan zakat tidak terhad kepada … Read More