INTERNET PINTU IBADAH

noormalaTazkirahLeave a Comment

Ibadah zakat terbahagi kepada zakat fitrah, perniagaan, pendapatan, harta, wang simpanan, emas, perak, saham, ma’adin, kunuz dan rikaz. Popular ketika Ramadan yang mulia, umat Islam … Read More

MENDIDIK ASNAF ZAKAT

noormalaSoal Jawab Zakat1 Comment

Soalan: Mutakhir ini banyak kedengaran rungutan umat Islam mengenai nasib asnaf zakat terutama golongan fakir dan miskin yang dikatakan tidak mendapat perhatian sewajarnya. Apakah benar … Read More