SIMPANAN KWSP: PERLU ZAKAT ATAU TIDAK?

noormalaIsu semasa4 Comments

Skim Pengeluaran yang diperkenalkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) adalah tertakluk kepada Zakat Harta yang sepatutnya disempurnakan zakatnya oleh pencarum apabila ia dikeluarkan. Masih ramai di kalangan kita tidak sedar akan kewajipan ke atas harta terpendam ini.

Sewaktu dalam tempoh simpanan ia masih tidak dikirakan zakat mahupun kiraan saban tahun. Ini kerana ia masih tidak cukup syarat iaitu antara syaratnya, tidak milik sempurna lagi. Sebaik sahaja wang tersebut dikeluarkan maka ia telah cukup syarat kerana telah milik kita sepenuhnya.

FATWA

Berdasarkan kepada Fatwa Zakat KWSP ini berpandukan kepada Fatwa Sistem Pengurusan Kutipan Zakat Negeri Selangor Tahun 2013, pencarum KWSP diwajbkan mengeluarkan zakat sejurus menerima atau mengeluarkan wang KWSP tersebut tanpa menunggu haul setahun.

DALIL

Dalil Al-Quran menerusi firman Allah S.W.T. iaitu, “Dan(ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (Iaitu) Pada hari dibakar emas dan perak (dan harta benda) itu dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka (sambil dikatakan kepada mereka). Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah (azab dari) apa yang kami simpan itu.” (Surah At Taubah: 34 – 35)

SYARAT

Wang KWSP tidak wajib dikeluarkan zakat selagi ia berada dalam akaun kerana ia tidak milik sempurna kita. Ia wajib dikeluarkan zakat sebaik sahaja pencarum membuat pengeluaran bila capai paras nisab.

Syarat seterusnya ialah cukup haul. Haul di sini tidak menjadi syarat wajib bagi sebarang pengeluaran KWSP. Wang yang berada di KWSP ini wajib dizakatkan tetapi ia tertahan dengan sebab Akta KWSP menghalang pelaksanaan zakat yang wajib ke atas harta tersebut, melainkan setelah pencarum membuat pengeluaran dan melebihi nisab baru wajib mengeluarkan zakat segera tanpa menunggu haul setahun.

Syarat cukup nisab pula bila mana pengeluaran wang KWSP ini mencapai nilai yang menyamai dan melebihi berat emas 85 gram. Syarat lain ialah pencarum itu beragama Islam dan merdeka yang bukan hamba.

KADAR

Kadar zakat ini adalah hanya 2.5% berasaskan tahun Qamariah dan 2.577% berasaskan tahun Masihi. Tahun Qamariah adalah lebih tepat dengan kadar tersebut. Manakala bagi tahun Masihi dilebihkan kadar zakatnya kerana tambahan beberapa hari untuk setahun.

TAKSIRAN

Kaedah Pengiraan ialah jumlah pengeluaran KWSP didarabkan 2.5%. Contohnya, Encik Abu ke cawangan KWSP untuk membuat pengeluaran akaun simpanan KWSP-nya setelah umurnya mencapai 55 tahun. Jumlah amaun keseluruhan yang tertera dalam slip penyata KWSP adalah sebanyak RM200,000 sahaja. Duit tersebut akan didepositkan di mana-mana akaun yang dimiliki. Jumlah pengeluaran tersebut wajib dizakatkan dengan didarabkan hanya 2.5% iaitu RM5,000 sahaja (jumlah zakatnya).

ANTARA KETETAPAN DAN SITUASI

  • Sebelum mencapai umur 55 tahun, pencarum yang merupakan pembayar zakat pendapatan, wajib mengeluarkan zakat KWSP jika membuat apa-apa sahaja pengeluaran yang melebihi nisab. Jika pencarum yang tidak layak membayar zakat pendapatan pula, jumlah pengeluaran KWSP yang dibuat akan ditaksir bersama-sama dengan sumber pendapatan lain seperti hasil sewaan rumah, komisen, imbuhan, bonus dan sebagainya.
  • Bagi seseorang yang telah mencapai umur 55 tahun, pencarum yang merupakan pembayar zakat pendapatan adalah wajib membayar zakat KWSP apabila membuat keseluruhan caruman (Milik sempurna). Jika pencarum bukan pembayar zakat pendapatan, wang KWSP tersebut akan ditaksirkan bersama-sama dengan sumber pendapatan lain.
  • Bagi seseorang yang telah melebihi umur 55 tahun dan tidak mencarum lagi maka wang yang masih ada di KWSP bertukar sifat kepada wang simpanan dan wajib dizakatkan mengikut zakat simpanan. Bagi yang mencarum kepada caruman kepada KWSP tidak dibenarkan sebagai penolakan dalam taksiran zakat pendapatan kerana ia telah memenuhi syarat milik sempurna itu tadi.

 

 

4 Comments on “SIMPANAN KWSP: PERLU ZAKAT ATAU TIDAK?”

  1. Soalan saya: Andaikata jumlah zakat KWSP yang wajib saya bayar sebanyak RM5000 boleh atau tidak separuh darinya ( RM 2500 ) saya bayar ke PPZ dan separuh lagi saya agihkan sendiri kepada teman-teman atau saudara mara saya yang susah dan tergolong dalam golongan asnaf penerima zakat.

  2. Abang Ipar saya adalah peneroka FELDA. Sekarang dia tiada pendapatan kerana kelapa sawitnya telah ditanam semula dan tiada hasil. Anak2 tidak bekerja. Adakah Dia layak menerima zakat?

  3. Assalamualaikum.

    Saya dah tutup akaun kwsp saya kerana saya memilih skim pencen. Tempoh simpanan kwsp saya cukup 3 tahun bekerja dan wang kwsp yg saya terima ialah sebanyak RM 20000. Adakah saya perlu bayar zakat kwsp? Bagaimana kiraannya? Sekiranya saya perlu bayar zakat kwsp, bolehkah saya beri duit tersebut kepada anak-anak yatim?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.